Measuring Distance to the SDG Targets 2019

Measuring Distance to the SDG Targets 2019

Publikacja „Measuring Distance to the SDG Targets 2019” została opracowana przez OECD. Głównym celem raportu jest wsparcie krajów OECD w obszarze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pilotażowa wersja raportu została przedstawiona przez OECD na Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w sprawie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku w lipcu 2016 r. Druga edycja z dopracowaną metodologią raportu została opublikowana w czerwcu 2017 r. Trzecie wydanie, „Measuring Distance to the SDG Targets 2019: An Assessment of Where OECD Countries Stand” zostało opublikowane w maju 2019 r. Obejmuje ono rozszerzenie zasięgu kraju i celów. Zawiera również nowatorskie analizy dotyczące pomiaru trendów i mierzenia transgranicznych aspektów Agendy 2030.

Raport opiera się na globalnej liście wskaźników IAEG Global Indicator List i wykorzystuje dane z bazy danych SDG ONZ i baz danych OECD. Metodologia badań ocenia odległość, jaką kraje muszą pokonać, aby osiągnąć każdy cel.

Przejdź do publikacji>>>