Mapa dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Mapa dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

W oparciu o działania CSR zgłoszone do ubiegłorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (za rok 2016) Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało Infografikę– Mapę DOBRYCH PRAKTYK WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Mapa Zawiera 17 SDGs, którym przyporządkowanych zostało 37 praktyk firm-partnerów FOB, które zakwalifikowane zostały do poprzedniej edycji raportu wraz z celem, którego realizację wspierają.

– Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas interaktywna Mapa dobrych praktyk wspierających SDGs będzie inspiracją i swego rodzaju podpowiedzią dla firm, które jeszcze nie zdecydowały się zgłosić swoich działań do Raportu, być może jeszcze mających wątpliwości, którego Celu ONZ ich praktyka dotyczy. – mówi Marzena Strzelczak

W ten sposób FOB przyłącza się do promocji Celów, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Sustainable Development Goals) ustanowione zostały we wrześniu 2015 r. Na drodze konsultacji zostało wyznaczonych 17 głównych celów podzielonych na 169 bardziej szczegółowych zadań. W ich wyznaczanie włączeni zostali również przedstawiciele biznesu. Cele realizowane będą do 2030 r., a ich osiągnięcie nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu. Stanowią one obecnie najważniejszy wyznacznik dla wszystkich firm i instytucji chcących realizować swoje działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs

>> POBIERZ: Mapa Dobrych Praktyk_SDGs_za rok 2016

źródło: informacja własna

Pliki do pobrania:

Mapa Dobrych Praktyk_SDGs 2018