Mapa dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu

Mapa dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu

Przykłady działań biznesu opisane w podziale na 17 globalnych wyzwań ONZ zawiera “Mapa dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Infografika, przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odnosi się do aktywności firm na polu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Ma inspirować i zachęcać do zgłaszania prowadzonych inicjatyw CSR do 10 stycznia do corocznego Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Pobierz infografikę >>

“Mapa dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” to zestawienie ponad 50 firm i ich działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Poszczególne aktywności odnoszą się do wyzwań zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, wyrażonych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Mapa stanowi przegląd tego, w jaki sposób firmy mogą wspierać swoimi działaniami realizację globalnych zobowiązań. Poszczególne praktyki linkują do szczegółowych opisów, co umożliwia dokładniejsze zapoznanie się z realizowanymi przez firmy działaniami. Natomiast przedstawione na infografice ikony 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju odsyłają do bazy dobrych praktyk, zamieszczonej na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Baza zawiera ponad 4 tysięcy przykładów inicjatyw z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez biznes w Polsce.

Zarówno infografika, jak i baza dobrych praktyk to przydatne źródło informacji i inspiracji, jakie działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju zgłaszać do publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracji inicjatyw można dokonać do 10 stycznia (włącznie) poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019. Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia i nowe zasady 

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane przez firmy w 2019 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2019 roku.

W tym roku wprowadzono ograniczenie liczby praktyk nowych. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja działania w jednej z poprzednich edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/)

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019 do 10 stycznia 2020 roku (włącznie).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją/założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Raport skupia wyjątkowe grono organizacji pokazujących jak realizować CSR w praktyce, cieszy więc nas bardzo, że z roku na rok to grono się powiększa. W ostatniej edycji swoje działania zgłosiło ponad 200 firm z całej Polski, opisanych w raporcie zostało ponad 1500 dobrych praktyk.  Przygotowanie takiego przeglądu oznacza więc spory wysiłek dla naszej organizacji, jednak wciąż to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Bardzo potrzebny inspirator nie tylko dla biznesu, ale wszystkich sektorów poszukujących możliwości współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Zapraszamy serdecznie do włączenia się i przesłania inicjatyw realizowanych w 2019 roku w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

Premiera raportu odbędzie się na 8. Targach CSR, 16 kwietnia 2020 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny; więcej informacji: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj.