Mały biznes, duże zaangażowanie i co dalej?

Mały biznes, duże zaangażowanie i co dalej?

Znamy już wyniki I etapu badań prowadzonych przez ASM (Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o.) dla PARP. Wynika z nich, ze przedstawiciele sektora MMŚP „nie wiedzą, że mówią prozą”.

Badania PARP potwierdzają, że 2/3 przedstawicieli firm z sektora MMŚP nie spotkało się z pojęciem CSR, a mimo tego wysoki jest wśród nich odsetek przedsiębiorstw deklarujących realizowanie działań zgodnych z założeniami tej koncepcji: troskę o pracowników, o środowisko naturalne czy o społeczność lokalną deklaruje odpowiednio między 70-85% badanych.  Najczęściej podejmowane działania to: programy szkoleniowe dla pracowników i pracowniczek, segregacja odpadów i zrównoważone gospodarowanie surowcami, współpraca z organizacjami, instytucjami, grupami oraz osobami ze społeczności lokalnej.

Badania te po raz kolejny ukazały, że aby postępować odpowiedzialnie, nie potrzeba używać etykiety „CSR”. Z drugiej zaś strony obserwacje rzeczywistości pokazują, że akcyjnie podejmowane działania, bez przemyślanej strategii i spójności z celami biznesowymi, raczej nie mają szans na rozwój i trwałość efektów. Oczywiście dobrze jest realizować działania społeczne odpowiedzialne, warto jest jednak zawsze zadać sobie pytanie, czy są one rzeczywiście potrzebne, a tym samym czy zasoby i środki są właściwie lokowane. W tym przypadku świadome wdrażanie działań z zakresu CSR, z przemyślaną strategią i chęcią osiągnięcia konkretnych, mierzalnych rezultatów jest rozwiązaniem godnym polecenia.

Nota metodologiczna:

W badaniach realizowanych techniką CATI, udział wzięło 1000 respondentów, losowo dobranych przedstawicieli mikro, małych i średnich firm z wyłączeniem samozatrudnionych, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Raport z wynikami badań dostępny jest na stronie: http://www.parp.gov.pl/files/74/455/456/17648.pdf

Agata Gruszecka-Tieśluk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu