Making the future of work inclusive of persons with disabilities

Making the future of work inclusive of persons with disabilities

W publikacji wskazano na kluczowe trendy kształtujące przyszłość pracy z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. Zidentyfikowano także najważniejsze wyzwania i możliwości związane z budową włączającego rynku pracy.

Pobierz publikację >>