Making the future of work inclusive of persons with disabilities

Making the future of work inclusive of persons with disabilities

„Making the future of work inclusive of persons with disabilities” to publikacja przygotowana przez Fundación ONCE i ILO Global Business w ramach projektu Disability Hub Europe (DHub), współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Niniejsza publikacja ma na celu zwiększenie widoczności osób z niepełnosprawnościami w publicznej debacie na temat przyszłości pracy. Ma także wesprzeć osoby zajmujące się kwestiami zarządzania osobami ludzkimi w procesie podnoszenia kompetencji w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wyzwań z tym związanych, zwłaszcza w zakresie wspomnianej przyszłości pracy. Jak podkreślają autorzy/ki publikacji, zapewnienie włączającej przyszłości pracy jest częścią programu Agendy 2030 i wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pobierz publikację >>