Localising the SDGs in a changing landscape

Localising the SDGs in a changing landscape

Raport zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej przez OECD i SDSN. Dotyczy sposobów realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie społeczno-ekonomicznym.

Wyniki ankiety wskazują na coraz niższy standard życia w wielu regionach oraz rosnące znaczenie przystępnej cenowo i czystej energii. Rośnie też rola bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście trudności występujących w globalnych łańcuchach dostaw.

Autorzy raportu przedstawili strategie umożliwiające wykorzystanie SDGs w procesie projektowania zrównoważonych polityk miejskich i regionalnych. Zaprezentowali sposoby na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom gospodarczym poprzez dekarbonizację produkcji i konsumpcji.

W raporcie znajdują się także rekomendacje dotyczące wykorzystania modelu gospodarki obiegu zamkniętego i integracji polityki żywnościowej ze strategiami rozwoju obszarów miejskich.

Pełny raport jest dostępny tutaj>>

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało członkiem Sieci Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) w 2016 r. jako pierwsza polska organizacja.

Źródło: unsdsn.org