Łańcuch dostaw firm odzieżowych

Amerykańskie firmy odzieżowe stosują kodeksy postępowania i dokonują audytu dostawców, lecz bardzo niewiele z nich rozlicza kadrę kierowniczą za poprawę w zakresie zgodności z prawem praktyk stosowanych w łańcuchu dostaw.

Organizacja As You Sow opublikowała raport „Towards Safe, Just Workplace: Apparel Supply Chain Compliance Programs”, w którym analizuje programy łańcucha dostaw 15 amerykańskich firm odzieżowych.Odpowiedzialni inwestorzy i inni akcjonariusze od jakiegoś czasu przykładają więcej wagi operacjom biznesowym w łańcuchu dostaw. Dzieje się tak, ponieważ te działania mają bardzo istotny wpływ na firmy. Akcjonariusze angażują się w kwestie pracy dzieci na polach bawełny w Uzbekistanie i na farmach kakao w Zachodniej Afryce, warunki pracy w azjatyckich łańcuchach dostaw i wiele innych. Carbon Disclosure Project (CDP) posiada własny program łańcucha dostaw, który pomaga w oszacowaniu ryzyka w łańcuchach dostaw firm płynącego ze zmian klimatycznych.„Od 15 lat możemy zaobserwować zaniepokojenie warunkami pracy w fabrykach w globalnym łańcuchu dostaw amerykańskich firm, gdyż większość Marek odzieżowych zleca produkcję swoich ubrań na zewnątrz”, powiedział Conrad MacKerron, Senior Program Director, As You Sow. Powołując się na znane przypadki łamania praw człowieka w łańcuchu dostaw wielu firm odzieżowych, MacKerron stwierdził: „Wiele marek przyjęło kodeksy postępowania z dostawcami, które promują bezpieczne i sprawiedliwe warunki pracy, ale tylko niewielka część firm publicznie komunikuje o tym, w jaki sposób wdraża je w życie”.

W trakcie badania, As You Sow próbował uzyskać informacje od 33 wiodących firm odzieżowych w Stanach Zjednoczonych, które zlecają produkcję do zagranicznych fabryk. Spośród nich, jedynie 15 odpowiedziało na ankietę.

Podczas webinar, kiedy As You Sow zaprezentowała wyniki badania, Jorge Perez-Lopez, Executive Director organizacji Fair Labor Association, która stara się wyeliminować złe warunki pracy w fabrykach, powiedział, że brakuje rzetelnych informacji na temat zgodności z prawem programów łańcuchów dostaw firm.

Pytania postawione w badaniu dotyczyły m.in. kodeksów postępowania, audytu, poprawy jakości, wyboru dostawców, wysiłków na rzecz poprawy warunków w łańcuchu dostaw, przejrzystości i odpowiedzialnego zarządzania. Firmy mogły otrzymać oceny od A (najlepszy stopień) do F (najgorszy stopień). W ogólnym rozrachunku żadna z firm nie otrzymała stopnia A. Najlepszy wynik (B+) otrzymały Levi Strauss i Wal-Mart, a stopień B otrzymały firmy Gap, Hanesbrands, Nordstrom i Gildan Activewear. Najniższy stopień (C) otrzymało 5 firm. Wśród firm, które nie odpowiedziały na ankietę znalazły się m.in. Abercrombie & Fitch, Guess, Polo Ralph Lauren, Urban Outfitters.

Jak wynika z raportu, większość firm posiada publicznie dostępne kodeksy postępowania. Jednakże, jak czytamy w raporcie, „Ustanowienie kodeksu postępowania nie gwarantuje jego przestrzegania przez dostawcę”. Odwołując się do artykułu z Bloomberg Business Week z 2006 roku, w raporcie napisano: „Wiele chińskich fabryk używało nowoczesnego oprogramowania, aby zarządzać podwójnymi lub potrójnymi zestawami książek i/lub konsultantów, którzy instruowali pracowników jak kłamać na temat warunków pracy w fabrykach podczas audytów”.

Oceny uzyskane za pytania dotyczące audytu były wysokie. Na pytanie jak firmy radzą sobie z oszustwami stosowanymi przez dostawców „73% firm odpowiedziało, że posiada odpowiednią politykę działania w przypadkach fałszowania danych, przekupstwa audytorów i zastraszania pracowników”. Większość firm posiada również procesy naprawcze, które stosują w celu sprawdzenia poprawy niedociągnięć stwierdzonych przez audytorów.

Dosyć niskie wyniki zanotowano w obszarze zarządzania odpowiedzialnością – Gap otrzymał najwyższy stopień (B-), a 11 pozostałych firm uzyskało stopnie niższe od D+. „Stosowanie odpowiedzialności za zgodność z prawem po stronie kadry zarządzającej jest nowe w branży i uważamy, że powinno być rozszerzane i rozwijane”, powiedziała Amy Galland, Research Director, As You Sow.

W zakończeniu raportu, As You Sow przedstawił szereg rekomendacji: firmy muszą zwiększyć zasoby przeznaczane na poprawę w łańcuchu dostaw, powinny zapewnić wolność zakładania stowarzyszeń przez pracowników poprzez odpowiedni zapisy w kodeksie postępowania, a także dokonywać ewaluacji postępów dokonywanych przez zarządzających łańcuchem dostaw w zakresie poprawy warunków pracy.

Autor: Amy Galland, Ph.D., Research Director, As You Sow
Rok wydania: 2010

Źródło: SocialFunds

Pobierz publikacje