Kto będzie mieszkać i pracować w Unii Europejskiej w 2060 roku? Raport „Demografic scenarios for the EU”

Kto będzie mieszkać i pracować w Unii Europejskiej w 2060 roku? Raport „Demografic scenarios for the EU”

„Demografic scenarios for the EU. Migration, population and education” to raport przygotowany przez Komisję Europejską. Publikacja zawiera prognozy dotyczące ludności, rynku pracy, oświaty i migracji w Unii Europejskiej. Sporo uwagi autorzy poświęcili kwestii wieku, bowiem w 2060 r. ponad 30 proc. ludności UE będzie miało 65 i więcej lat (wobec 19 proc. obecnie). 

Raport został stworzony na podstawie trendów demograficznych w społeczeństwie europejskim. Zwrócono w nim uwagę na czynniki, które wpłyną na kształt populacji, a tym samym unijny rynek pracy. W raporcie przeanalizowano takie wskaźniki jak migracja, poziom wykształcenia czy udział siły roboczej.

Do najważniejszych wniosków płynących z raportu można zaliczyć:

  • Dzięki rozwoju medycyny Europejczycy mogą spodziewać się dłuższego, zdrowszego i bardziej aktywnego życia.
  • UE będzie mogła się pochwalić w przyszłości jeszcze lepiej wykształconą siłą roboczą.
  • Zwiększenie udziału siły roboczej doprowadzi do tego, że zatrudniona będzie większa część ludności w wieku produkcyjnym.
  • Poziom migracji może mieć duży wpływ na całkowitą wielkość populacji i wielkość siły roboczej. Jednocześnie nie może znacząco spowolnić starzenia się, a tylko w pewnym stopniu poprawi współczynnik zależności.
  • Mobilność wewnątrz UE to kolejny kluczowy element kształtujący przyszłe dane demograficzne UE – w szczególności ruch na Zachód. Niektóre wschodnie i południowe kraje UE już doświadczyły znacznego spadku liczby ludności (np. Polska). Jeśli tendencja się utrzyma, niektóre państwa będą obserwować dalszy spadek populacji do 2060 r.
  • Wzrost liczby ludności na świecie będzie się utrzymywał, zwłaszcza w Afryce i Azji. Autorzy raportu podkreślają, że promowanie edukacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia bardziej zrównoważonego wzrostu populacji i rozwoju społecznego. Osiągnięcie tych celów zależy w szczególności od zapewnienia dziewczętom dostępu do edukacji, ponieważ edukacja i planowanie rodziny są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli ekspansja edukacyjna będzie kontynuowana w następnych latach, populacja światowa osiągnie 9,6 miliarda ludzi w 2060 roku.

Pobierz raport>>>