Kondycja organizacji pozarządowych 2021

Kondycja organizacji pozarządowych 2021

Autorzy: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi badania polskiego sektora społecznego. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym, pogłębionym raportem z badania: „Kondycja organizacji pozarządowych 2021”. Dowiesz się z niego, jakie są kluczowe problemy i potrzeby stowarzyszeń i fundacji.

Badania „Kondycja organizacji pozarządowych” prowadzimy na losowej, reprezentatywnej próbie co najmniej 1 tys. stowarzyszeń i fundacji. Dzięki takiej metodologii na podstawie wyników naszych badań możemy wyciągać wnioski o wszystkich organizacjach pozarządowych w Polsce – czytamy na stronie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Pobierz raport »

Badania są prowadzone cyklicznie, co 2-3 lata. Stowarzyszenie łączy przy tym ilościowe i jakościowe metody badawcze. Do procesu badawczego Klon/Jawor włącza ekspertów i ekspertki ze środowiska pozarządowego, naukowego i samorządowego, aby wyniki badań były jak najbardziej praktyczne i użyteczne.

Czym NGOs się zajmują? Jaka jest ich sytuacja finansowa? Jak pracują z odbiorcami swoich działań? Jakie osoby angażują się w ich działania? W pełnym raporcie z badania znajdziecie również komentarz ekspercki Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Co znajdziesz w raporcie Kondycja organizacji pozarządowych 2021”?

  • Dane i pogłębione analizy o polskich sektorze społecznym zaprezentowane w przystępnej, w infograficznej formie.
  • Aktualne wyniki na tle danych w ostatnich kilkunastu lat.
  • Syntetycznie ujęte kluczowe wnioski z badania.
  • Pogłębione analizy 12 aspektów funkcjonowania organizacji społecznych, m.in. finanse, ludzie w organizacjach, współpraca z partnerami, wpływ pandemii, problemy organizacji, opinie liderek i liderów na ważne tematy społeczne.
  • Komentarze kilkunastu ekspertek i ekspertów, które pozwalają lepiej zrozumieć i zinterpretować zmiany zachodzące w sektorze społecznym.
  • 3 infografiki omawiające wewnętrzne zróżnicowanie sektora NGO, czyli to, czym charakteryzują się organizacje na wsi i w miastach; stowarzyszenia i fundacje oraz branże sektora.

Ciekawe i przydatne mogłyby być dane dotyczące merytorycznego wsparcia biznesu przez NGO. Rośnie bowiem grono firm, które chcą czerpać z wiedzy eksperckiej NGO – zarówno w kwestiach społecznych, jak i środowiskowych. Widać też, że warunkiem współpracy pozwalającej na osiągnięcie obopólnych korzyści, jest pewna dojrzałość organizacyjna NGO, która pozwala na określoną skalę działania oraz utrzymanie stałego zespołu pracownic i pracowników.
[fragment komentarza eksperckiego Marzeny Strzelczak, s. 49. raportu]