Kondycja organizacji pozarządowych 2018

Kondycja organizacji pozarządowych 2018

Raport jest podsumowaniem ósmej edycji badania dotyczącego kondycji sektora NGO w Polsce.  Stanowi diagnozę sytuacji stowarzyszeń i fundacji w Polsce, a także pokazuje zmiany, jakie w ich środowisku zachodzą. W badaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor udział wzięło ponad 1300 organizacji.

W raporcie pochylono się nad następującymi kwestiami:

  • jaka jest kondycja stowarzyszeń i fundacji w Polsce w 2018 roku: ile mają pieniędzy i skąd pozyskują środki? Czy stać je na zatrudnianie personelu? Czy mają wolontariuszy? Czy współpracują z partnerami? Czy korzystają z nowych technologii? Jak same oceniają swoją sytuację? Co im przeszkadza, a czego potrzebują?
  • jak zmienia się sektor pozarządowy w ostatnich latach: czy pieniędzy jest coraz więcej czy raczej przychody spadają? Czy Polacy coraz częściej angażują się w działania organizacji? Jakie problemy stają się coraz bardziej palące? Czy zmieniają się wartości w sektorze?
  • jak różnią się organizacje w zależności od długości stażu działania, lokalizacji, modelu działania?

Pobierz raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”>>