Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Raport zatytułowany „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego” jest integralną częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Woman Update” skierowanej do kobiet na rynku pracy.

Pobierz raport >>

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 przyśpieszył nadejście globalnego  kryzysu gospodarczego, którego obawiano się już od dłuższego czasu. Ze zdwojoną siłą uderzy on w sektory, w których dużą część zatrudnionych stanowią kobiety – od usług, po edukację, opiekę i sektor zdrowotny.

źródło: Wstęp do raportu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego”.