Klimat w portfelu – czynniki środowiskowe a portfele inwestorów

Klimat w portfelu – czynniki środowiskowe a portfele inwestorów

Jak zauważają autorzy/ki raportu Investhink, czynniki środowiskowe odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Głównym katalizatorem rosnącego znaczenia tych czynników są zmiany klimatyczne, które powodują, że zarówno kraje, jak i globalni zarządzający dostrzegają konieczność przekierowania większej części zasobów finansowych w stronę czystych technologii i spółek odpowiedzialnych środowiskowo.

Inwestorzy na całym świecie zwracają coraz większą uwagę na czynniki środowiskowe, szczególnie w kontekście zmian klimatu. Integracja na poziomie portfela inwestycyjnego może być wielowymiarowa. Na poziomie analizy fundamentalnej spółek analitycy starają się uchwycić wpływ zmian klimatu na kondycję spółek, ich perspektywy wzrostu czy koszt kapitału. To główne wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Investhink.

Podsumowanie raportu

Zmiany klimatyczne tworzą w tym obszarze zarówno zagrożenia, ale również i szanse. Najlepszym przykładem jest sektor energii odnawialnej, który po wielu latach marazmu w kontekście stóp zwrotu, wycen, został w końcu dostrzeżony przez inwestorów. Innym wymiarem może być alokacja aktywów. Zarządzający może doważać/niedoważać/ eliminować rynki na podstawie stopnia odpowiedzialności środowiskowej. Nie zawsze jedynym motywem działania musi być tu maksymalizowanie stopy zwrotu. Część z tych inwestorów jest skłonna zaakceptować niższą premię za ryzyko, czyli również potencjalnie niższe stopy zwrotu, w przypadku spółek, które pozytywnie wyróżniają się w obszarze czynników środowiskowych.

Regulacje oraz preferencje inwestorów sprawiają, że inwestowania ESG, ze szczególnych uwzględnieniem czynników środowiskowych oraz ryzyk klimatycznych ma i będzie miało w najbliższych latach większy wpływ na spółki, ich wyceny, dostęp do kapitału. Procesy te są wyraźniej uwypuklone na rynkach rozwiniętych, ale nie omijają rynków wschodzących, w tym Polski. Należy pamiętać, że inwestorzy zagraniczni, według ostatniego badania GPW, są odpowiedzialni za 58% obrotu na rodzimym rynku akcji. Wzbogacenie ankiet, służących do tzw. profilowania inwestorów indywidualnych o wymiar odpowiedzialnego inwestowania w dalszym stopniu może pogłębić ten trend. Spółki odpowiedzialne środowiskowo będą nagradzane przez inwestorów większym udziałem w portfelach, a te wypadające w tym kontekście gorzej karane eliminacją z niektórych portfeli lub mniejszym udziałem niż wynikałoby to np. z kapitalizacji spółki.

Polskie spółki nie stoją tutaj na straconej pozycji. Przede wszystkim istnieje duże pole do poprawy w obszarze raportowania. Samo odpowiednie raportowanie ryzyk środowiskowych potrafi obniżyć koszt kapitału i utorować drogę do portfeli szerszej grupy inwestorów. Brak danych nie pozwala części inwestorów w zaangażowanie w daną spółkę lub przyjmują oni najbardziej konserwatywne podejście do potencjalnych ryzyk środowiskowych przez nią reprezentowanych.

Drugim procesem jest powolna zmiana struktury polskich indeksów. Spółki surowcowe, energetyczne, z dużym obciążeniem emisyjnym, zajmują w nich coraz mniej miejsca na rzecz spółek technologicznych oraz e-commerce. Trzecią kwestią są szanse, które otwierają się przed przynajmniej częścią spółek w związku z przechodzeniem na niskoemisyjną gospodarkę.

Kolejnym wymiarem zagadnienia jest postrzeganie przez pryzmat klimatu obligacji skarbowych. Integracja czynników środowiskowych w tym przypadku jest stosunkowo łatwa. Dane dotyczące poszczególnych gospodarek są ogólnodostępne i obiektywne. W tym aspekcie Polska ma wiele do zrobienia. Obecnie lokalna gospodarka potrzebuje emitować stosunkowo dużo CO2, aby wygenerować jednostkę PKB. Może to skłaniać inwestorów ESG do niedoważenia polskiego długu lub jego eliminacji, co może w przyszłości przełożyć się na rentowności, czyli koszt finansowania. Pewnym mitygantem tego zjawiska jest niski udział inwestorów zagranicznych w długu skarbowym. Niewykluczone jednak, że wraz ze wzrostem potrzeb pożyczkowych inwestorzy zagraniczni na powrót mogą stać się pożądaną grupą inwestorów.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób czynniki środowiskowe są integrowane w portfelu inwestycyjnym oraz na czym polega proces selekcji spółek do indeksów akcyjnych ESG przez MSCI przeczytać można w raporcie Investhink „Klimat w portfelu – czynniki środowiskowe a portfele inwestorów” dostępnym tutaj >>

Ekspercki Investhink wezmą udział w webinarze „Taksonomia w praktyce, czyli co nowe regulacje oznaczają dla firm”, organizowanym 21 stycznia w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dowiedz się więcej >>

Źródło: investhink.org