Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?

Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?

Publikacja „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” jest przygotowana przez Polskę Izbę Ubezpieczeń wraz z firmą doradczą Deloitte. Klimatyczny raport pokazuje wpływ wzrostu ekspozycji na ryzyko, wskazuje rolę ubezpieczeń przy tego typu zjawiskach oraz przedstawia rekomendacje co do rozwoju systemu zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych w Polsce.

Zjawiska pogodowe, których doświadczyła Polska Izba Ubezpieczeń w ostatnich latach w Polsce, wysuwają na pierwszy plan temat zarządzania ryzykiem katastrof. Jednym z istotnych zagadnień są ubezpieczenia. Gwarantują równowagę ekonomiczną dla społeczeństwa, przedsiębiorstw, majątku publicznego i prywatnego. Świat musi zmierzyć się z większą ekspozycją, czyli wyższą liczbą ludzi i wyższą wartością majątku narażonego na szkody spowodowane zjawiskami pogodowymi. Wymaga to wprowadzenia nowych rozwiązań i działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych.

Niniejszy raport pokazuje wpływ wzrostu ekspozycji na ryzyko, wskazuje rolę ubezpieczeń przy tego typu zjawiskach oraz przedstawia rekomendacje co do rozwoju systemu zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych w Polsce. Honorowy patronat nad raportem objęło Ministerstwo Środowiska

Pobierz publikację>>>