Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Kobiety w Polsce pracują rzadziej niż kobiety w UE, szczególnie te słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych dzieci. W publikacji Instytutu Badań Strukturalnych wskazano, jakie bariery ograniczają ich aktywność zawodową i w jakich obszarach polityka publiczna może wesprzeć aspiracje zawodowe Polek.

Raport, którego autorką jest dr hab. Iga Magda, wiceprezeska zarządu Instytut Badań Strukturalnych, dotyczy kwestii takich jak aktywność zawodowa, kobiety na rynku pracy i elastyczność pracy. Jak zauważa autorka, kobiety w Polsce pracują rzadziej niż kobiety w UE. Wsparcie ich większej obecności na rynku pracy jest pożądane z trzech powodów:

  1. pozwoli osłabić spadek podaży pracy, wynikający ze zmian demograficznych,
  2. umożliwi wejście na rynek pracy kobietom, które chciałyby pracować, ale napotykają bariery w aktywności zawodowej
  3. pozwoli ograniczyć w przyszłości problem niskich emerytur .

Trzy grupy kobiet są najrzadziej aktywne zawodowo: słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych
dzieci. Napotykają one bariery w postaci nieelastycznego czasu pracy, nieatrakcyjnych finansowo i fizycznie miejsc pracy, obciążenia obowiązkami domowymi i opiekuńczymi, braku instytucji edukacyjnych i świadczących usługi opiekuńcze dla małych dzieci. Ich aktywność zawodową ograniczają także rozwiązania podatkowo-zasiłkowe, zmniejszające opłacalność podejmowania pracy. Są trzy obszary, w których według autorki polityka publiczna może zwiększyć aktywność
zawodową kobiet:

  • rynek pracy przyjazny rodzicom,
  • lepsza jakość usług opiekuńczych i edukacyjnych dla małych dzieci,
  • większe zaangażowanie mężczyzn w opiekę i prace domowe.

Pobierz raport >>