Jak zgłosić dobre praktyki do #Raport2019? [infografika]

Jak zgłosić dobre praktyki do #Raport2019? [infografika]

Do 10 stycznia 2020 roku trwa nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Aby ułatwić Państwu proces składania praktyk, przygotowaliśmy infografikę z instrukcją.

Pobierz infografikę >>>

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego najobszerniejszą część stanowią realizowane przez firmy działania CSR. Do 10 stycznia 2020 roku (włącznie) firmy mogą zgłaszać dobre praktyki realizowane w 2019 roku. Przejdź do formularza zgłoszeniowego >>>

Aby ułatwić Państwu proces składania praktyk, przygotowaliśmy infografikę z instrukcją. Można ją pobrać tutaj >>>

Zgłoszenia i nowe zasady 

Jak co roku, do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane przez firmy w 2019 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2019 roku.

W tym roku wprowadzono ograniczenie liczby praktyk nowych. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja działania w jednej z poprzednich edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/)

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  •         ład organizacyjny,
  •         praktyki z zakresu pracy,
  •         prawa człowieka,
  •         środowisko,
  •         uczciwe praktyki operacyjne,
  •         zagadnienia konsumenckie,
  •         zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Rejestracji praktyk można dokonywać przez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019 do 10 stycznia 2020 roku (włącznie).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją/założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.

Premiera Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” na 8. Targach CSR

Premiera 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku podczas 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi. Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających. Dla wystawców, którzy zrealizują płatność do 31.12.2019 r. przygotowaliśmy zniżkę 10%.

Część konferencyjna Targów CSR, która zostanie tym razem poświęcona tematowi środowiska naturalnego i działaniom firm w tym obszarze, umożliwi zapoznanie się z aktualnymi trendami i wyzwaniami  w odpowiedzialnym biznesie, w tym dotyczącymi budowania i wspierania międzysektorowego dialogu. Celem wydarzenia jest także zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii organizacji w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi.

Dowiedz się więcej na temat 8. Targów CSR:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR