Is your ESG data unlocking long-term value?

Is your ESG data unlocking long-term value?

Pandemia COVID-19 jest katalizatorem wzrostu znaczenia czynników ESG. 90% inwestorów instytucjonalnych przykłada większą wagę do kwestii ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zwiększa się waga raportowania wyników ESG –  w 2021 roku dokładnie analizowało je 78% inwestorów, a w 2018 r. zaledwie 32%. Wdrożenie ESG będzie kluczowe dla polskich przedsiębiorstw realizujących transformację energetyczną przy pozyskiwaniu środków od inwestorów instytucjonalnych.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła widoczny już od kilku lat trend rosnącego znaczenia czynników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny, ang. environmental, social and corporate governance) dla inwestorów instytucjonalnych – wynika z szóstego Globalnego Badania Inwestorów Instytucjonalnych EY Is your ESG data unlocking long-term value?.

Zdecydowana większość inwestorów (90%) badanych przez EY twierdzi, że od wybuchu pandemii przykłada coraz większą wagę do ESG, które staje się jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę w procesie decyzyjnym dotyczącym potencjalnej inwestycji i w budowaniu strategii inwestycyjnych.

74% respondentów przyznaje, że jest skłonna wyjść z inwestycji, jeśli przedsiębiorstwo ma słabe wyniki związane z ESG, z kolei 86% jest skłonna utrzymać inwestycje w przypadku firm, które odpowiednio wdrażają i raportują ESG.

Zarządzanie ryzykiem

Wszystkie przedsiębiorstwa powinny, także z powodu pandemii, przeanalizować swoje podejście do zarządzania ryzykiem. Według ekspertów EY zmiany klimatyczne, jako kluczowe wyzwanie globalne, już dzisiaj wymuszają branie pod uwagę nowych zagrożeń, ale także szans.

Po pierwsze dotyczą one ryzyka fizycznego, które ma bezpośredni wpływ na zniszczenia lub utratę aktywów, jak i pośredni wpływ poprzez łańcuch dostaw. 77% inwestorów twierdzi, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie przykładało istotną uwagę do oceny tego parametru. Jest to kolejny wzrost w porównaniu do wcześniejszych badań EY, w tym z roku 2020 (73%).

Drugą kategorią ryzyka są następstwa transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (tj. ryzyko transformacyjne), obejmujące zarówno czynniki rynkowe, regulacyjne, technologiczne, jak i reputacyjne. W ciągu nadchodzących 2 lat będzie ono istotnie brane pod uwagę przez 79% ankietowanych inwestorów (71% w 2020 r.).

Wraz ze zwiększającym się znaczeniem ESG pojawia się także trzecie ryzyko – większego popytu niż podaży „zielonych inwestycji”, na co zwraca uwagę 77% respondentów badania EY.

Raportowanie kluczem do sukcesu

Zarówno przedsiębiorstwa publikujące informacje dotyczące ESG, jak i sami inwestorzy, muszą być w stanie analizować te dane, aby wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. W ciągu ostatnich lat liczba inwestorów stosujących rygorystyczne podejście do oceny publikowanych informacji ESG znacząco się zwiększyła – w 2021 roku robiło to już 78% z nich, podczas gdy w 2018 roku zaledwie 32%.

Pełen raport dostępny jest tutaj >>