Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Celem publikacji opracowanej przez Global Business Initiative on Human Rights (GBI) jest wsparcie biznesu w identyfikowaniu i uwzględnianiu tematyki praw człowieka w działaniach na rzecz klimatu.

Raport GBI zawiera spostrzeżenia praktyków na temat zintegrowanego podejścia.Odnosi się do obszarów takich jak przejście na energię odnawialną, zwiększenie stopnia cyrkularności gospodarki, przejście na rolnictwo regeneracyjne i wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie.

Raport dostępny tutaj>>