Inspirator: Jak zorganizować Dzień Różnorodności – ulotka do druku

Inspirator: Jak zorganizować Dzień Różnorodności – ulotka do druku

W kwietniu 2017 w siedzibie firmy Siemens, sygnatariusza Karty Różnorodności odbyło się spotkanie sygnatariuszy i firm zainteresowanych przystąpieniem do projektu, poświęcone organizacji Dnia Różnorodności w miejscu pracy. W efekcie warsztatów i burzy mózgów powstała lista propozycji zorganizowania dnia promującego i oswajającego temat różnorodności w miejscu pracy.

Pomysły zostały zebrane i stworzyliśmy krótki Inspirator, w formie ulotki, która może być przekazana pracownikom, jako zachęcenie do organizacji wydarzenia jakim jest Dzień Różnorodności. Ulotka jest zaprojektowana do druku w formacie A5 (optymalnie), chociaż czytelna jest także w formatach mniejszych.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności odbywa się co roku w maju, jednak zachęcamy do organizowania wydarzeń tego typu wewnątrz firmy, także niezależnie od tej daty.

POBIERZ INSPIRATOR >>