In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs

In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs

Raport “In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs” został opracowany przez GRI, United Nations Global Compact i PRI. Publikacja zawiera badania i analizę związków między odważnym przywództwem a realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Autorzy raportu zauważają, że mimo wielu wyzwań charakterystycznych dla współczesnej gospodarki, istnieje możliwość inwestowania zgodnie z Agendą 2030. Ponadto, taki typ inwestowania zapewnienia stabilne zyski, lepiej reprezentuje wartości swoich klientów i oferuje zrównoważone produkty, które wyróżniają się na rynku.

Niniejsza publikacja ma na celu dostarczenie przedsiębiorstwom wskazówek w celu lepszego dostosowania raportowania kwestii związanych z SDG do wymagań inwestorów. Autorzy mają nadzieje, że przewodnik będzie wspierać przedsiębiorstwa w ich wysiłkach zmierzających do dotarcia do inwestorów i pomoże zmobilizować zrównoważone finansowanie potrzebne do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pobierz publikację>>>