How can we advance climate action on boards?

How can we advance climate action on boards?

Raport, będący efektem współpracy CGI i Kantar, koncentruje się na czynnikach sprzyjających i hamujących postępy w zakresie działań biznesu na rzecz klimatu.

Wnioski z badania przeprowadzonego przez Kantar stanowią punkt odniesienia dla CGI w wywieraniu pozytywnego wpływu na zarządy i rady nadzorcze na całym świecie.

Ankietowani członkowie i członkinie zarządów oraz rad nadzorzych wyjaśnili, jaką rolę w ich wysiłkach ukierunkowanych w stronę transformacji odegrała lokalna odsłona Chapter Zero, a także podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat roli polityki klimatyczne w firmie, m.in.:

  • 93% uważa, że ich rolą są działania na rzecz klimatu w ramach organizacji,
  • 86% ankietowanych jest zdania, że wdrożenie polityki klimatycznej jest dla biznesu szansą na wprowadzenie innowacji i nowego sposobu myślenia,
  • 81% uważa, że zmiana klimatu wymaga nowych form współpracy,
  • 77% jest przekonanych, że klimat zmieni model biznesowy ich firmy.

Raport jest dostępny na stronie >>