Guidance for Applying Enterprise Risk Management (ERM) to Environmental, Social and Governance (ESG)-related Risks

Guidance for Applying Enterprise Risk Management (ERM) to Environmental, Social and Governance (ESG)-related Risks

W odpowiedzi na rosnące potrzeby firm World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) opublikowała przewodnik, który ma być wsparciem w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym (ERM) w obszarze środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG). Publikacja ma ułatwić identyfikację, monitorowanie, ocenę, priorytetyzację ryzyk oraz wybór odpowiednich metod reagowania na nie. Zawiera także wskazówki w zakresie komunikowania działań podejmowanych w tym obszarze.

 

Pliki do pobrania:

COSO_WBCSD_ESGERM_Guidance