Global Opportunity Report 2015

Global Opportunity Report 2015

Autorzy: DNV GL AS , United Nations Global Compact, Monday Morning Global Institute i Sustainia

Data i miejsce wydania: Oslo, 2015

Zmiany klimatu, braki w zaopatrzeniu w wodę pitną czy też niekontrolowany rozrost miast – to nie tylko jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Znalezienie skutecznej odpowiedzi na nie może jednak szybko zostać skomercjalizowane, stając się podstawą skutecznych modeli biznesowych.

Pomysły na takie rozwiązania zostały zaprezentowane w Global Opportunity Report 2015, publikacji przygotowanej przez DNV GL AS , United Nations Global Compact, Monday Morning Global Institute i Sustainia, czyli szereg organizacji działających na rzecz innowacji w biznesie. Autorzy Raportu wyszczególniają pięć obszarów, których w najbliższym czasie stać się inspiracją do tworzenia projektów biznesowych. Zaliczają do nich:

  • Ekstremalne warunki pogodowe,
  • Brak dostępu do czystej wody,
  • Niekontrolowaną urbanizacja,
  • Choroby cywilizacyjne,
  • Zależność od paliw kopalnych.

Każdemu z tych obszarów przypisano także pięć dość ogólnych pomysłów na rozwiązania biznesowe. Brak dostępu do czystej wody rodzi, zdaniem autorów, między innymi szanse związane z bardziej efektywnym rolnictwem, produkcją czystej wody w oparciu o nowoczesne technologie i inteligentne systemy zarządzania przepływem wody. Obszary te mogą być inspiracją zarówno dla małych start-upów, jak i dla dużych firm, chcących w bardziej odpowiedzialny sposób wpływać na swoje otoczenie.

Wskazano, także między innymi, jakie obszary będą najbardziej i najmniej istotne dla każdego z kontynentów i jakie mogą być źródła finansowania projektów. Cała publikacja liczy sobie 146 stron i została przygotowana w języku angielskim.

Przejdź na stronę Global Opportunity Network by pobrać publikację „Global Opportunity Report” 2015 (PDF, 13,3 MB)