Global Human Capital Trends 2020

Global Human Capital Trends 2020

W dziesiątym już badaniu „Global Human Capital Trends 2020. Firmy odpowiedzialne w praktyce: ludzkie oblicze technologii” zespół Deloitte przygląda się, w jaki sposób firmy mogą osiągnąć zrównoważony rozwój poprzez odnalezienie wspólnej płaszczyzny dla ludzi i technologii oraz zdefiniowanie podstawowych cech niezbędnych w organizacji do przeprowadzenia i utrzymania tejże integracji. Na przestrzeni ponad 10 lat w ankiecie wzięło udział blisko 55 tysięcy liderów biznesu, co oznacza, że jest to największe badanie tego typu.

Badanie „Global Human Capital Trends 2020” zostało przeprowadzone wśród blisko 9 tysięcy liderów HR, a także członków zarządów w 119 krajach, w tym blisko 200 z Polski, a także pogłębione o rozmowy z przedstawicielami kadry kierowniczej największych organizacji. Tegoroczne jubileuszowe wydanie omawia dziesięć lat poszukiwań i starań na rzecz zrozumienia, w jaki sposób ludzie – zarówno w roli pracowników, jak i pracodawców – w dalszym ciągu mogą odnajdywać poczucie sensu w pracy.

– W ciągu kolejnych trzech lat zatrą się różnice pokoleniowe dotyczące poglądów na równowagę między pracą a życiem prywatnym, oczekiwań w zakresie lojalności i stabilności zatrudnienia oraz rozwoju. Bardziej wyraźne z kolei staną się różnice w biegłości w posługiwaniu się nowymi technologiami, gotowości do zmiany pełnionej roli, oczekiwaniach dotyczących wpływu społecznego – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. Zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.

Raport pobrać można tutaj >>