Global Corporate Sustainability Report 2013

Global Corporate Sustainability Report 2013

Publikacja została przygotowana przez United Nation Global Compact – agendę ONZ zajmującą się promocją społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie objęło 2 000 przedsiębiorstw, które biorą udział w programie Global Compact.

Najważniejsze wnioski z badania:

  1. Firmy przechodząc od deklaracji do działania.
  2. Liderami są w dalszym ciągu największe przedsiębiorstwa.
  3. Firmy nie radzą sobie we wspieraniu swoich dostawców w prowadzeniu bardziej odpowiedzialnego biznesu.
  4. Przedsiębiorstwa dostrzegają szeroki obraz związany z CSR.

Pobierz publikację Global Corporate Sustainability Report 2013