Gender Equality in Poland, Romania & the Czech Republic

Gender Equality in Poland, Romania & the Czech Republic

Ukazał się raport Equileap na temat równości płci w Polsce, Rumunii i Czechach, oceniający wiodące firmy pod względem równości w miejscu pracy.

Raport przedstawia on kluczowe dane i spostrzeżenia na temat równości płci w miejscu pracy w tych krajach. Analiza odbywa się na podstawie raportów rocznych firm. W Polsce wśród firm notowanych w WIG 20 na GPW najlepsze wyniki otrzymał Orange Polska, Opiekun Karty Różnorodności w Polsce. Firmy z polskiego indeksu WIG 20 mają średni wynik 35%. Orange Polska otrzymał wynik 53% i zajmuje 43. miejsce wśród 255 ocenianych firm w ogólnym rankingu Equileap Gender Equality in Europe. Na czwartym miejscu wśród firm z WIG 20 uplasowała się firma LPP, a na piątym Santander Bank Polska – po 42%.

Pobierz raport >>