Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs

Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs

Raport „Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs” został opracowany przez United Nations Environment Programme we współpracy z IUCN Global Gender Office. Głównym celem publikacji jest stworzenie narzędzia do pomiaru związku pomiędzy płcią a środowiskiem. 

Publikacja pokazuje, w jaki sposób kwestie środowiskowe mogą wpływać na sytuację i zdrowie kobiet. Jako przykład autorzy podają kobiety karmiące piersią, ponieważ wówczas są one narażone na większą ilość zagrożeń środowiskowych. Ukazywanie związków między środowiskiem a płcią jest kolejnym krokiem w tworzeniu parytetu płci oraz tworzenia warunków, w których rozwój kobiet będzie przebiegał wielostronnie i bezpiecznie.

Autorzy niniejszego raportu proponują 18 specjalnych wskaźników dotyczących płci i środowiska, które mają rozszerzyć zwykłe wyznaczniki płci, a mianowicie – prawo do ziemi, zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej; dostęp do żywności, energii, wody i urządzeń sanitarnych; wpływ na zmiany klimatu, zrównoważoną konsumpcję i zdrowie oraz dostęp kobiet do podejmowania decyzji środowiskowych na wszystkich poziomach.

Z publikacji wynika również, że kolejnym wyzwaniem stojącym przed społeczeństwem jest podejmowanie próby uzupełnienia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)  o wątek relacji płci i środowiska.

Pobierz raport>>>