Wytyczne dotyczące raportowania GRI G4 – wersja polska

Wytyczne dotyczące raportowania GRI G4 – wersja polska

Autorzy: Global Reporting Initiative

Coraz więcej firm oraz innych organizacji pragnie, aby ich działalność przebiegała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponadto oczekiwania dotyczące rentowności w dłuższej perspektywie powinny być zgodne z ideą sprawiedliwości społecznej, a konieczność ochrony środowiska naturalnego staje się coraz ważniejszą kwestią. Oczekiwania te będą coraz większe i coraz intensywniejsze, ponieważ konieczność przechodzenia do gospodarki rozwijającej się w sposób prawdziwie zrównoważony staje się oczywista dla klientów, interesariuszy i podmiotów finansujących firmy oraz organizacje.

Pobierz dokument Wytyczne dotyczące raportowania G4 – Zasady raportowania i wskaźniki

Pobierz dokument Wytyczne Dotyczące Raportowania G4 – Podręcznik stosowania wytycznych

Sporządzanie raportów zrównoważonego rozwoju pomaga organizacjom wyznaczać swoje cele, mierzyć wyniki oraz zarządzać zmianami, dążąc do zrównoważonego rozwoju. Raport zrównoważonego rozwoju zawiera wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie organizacji – zarówno pozytywne, jak i negatywne – na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. W ten sposób raportowanie zrównoważonego rozwoju zmienia abstrakcyjne pojęcia w konkretne i namacalne działania, pomagając w ten sposób zrozumieć i zarządzać wpływem zrównoważonego rozwoju na działania i strategię organizacji.

Uzgodnione na forum międzynarodowym wskaźniki i mierniki umożliwiają dostęp do informacji i porównywanie danych w raportach zrównoważonego rozwoju, zapewniając interesariuszom większą wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych decyzji. Właśnie w tym celu powstał dokument G4. Wytyczne GRI dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju poddawane są okresowej kontroli w celu zapewnienia jak najlepszych i najbardziej aktualnych wskazówek dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju. Cel G4, czyli już czwartego wydania Wytycznych, jest prosty: udzielenie pomocy organizacjom w przygotowaniu raportu zrównoważonego rozwoju, który będzie zawierał cenne informacje na temat najważniejszych dla danej organizacji kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie, że sporządzanie takiego raportu stanie się standardową praktyką.