Forest Sector SDG Roadmap

Forest Sector SDG Roadmap

Raport „Forest Sector SDG Roadmap” został opracowany przez organizację WBCD we współpracy z jedenastu wiodącymi firmami członkowskimi. Celem publikacji jest maksymalizacja wkładu sektora usług leśnych w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.  

Przywództwo i innowacje w biznesie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, a partnerstwa sektorowe są potrzebne, aby napędzać transformację przemysłu, zwiększać jego skuteczność i przyspieszać osiągnięcie Agendy 2030. Niniejsza publikacja zawiera analizę wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze usług leśnych, a również proponuje nowe metody współpracy na rzecz SDGs. Wydanie ma na celu pomóc przemysłowi w pokonywaniu wyzwań wynikających ze zmian klimatu, ograniczeń zasobów naturalnych, innowacji technologicznych, urbanizacji, zmian demograficznych i zmian zachowań konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że lasy i sektor będą nadal rosły i rozwijały się zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Pobierz publikacje>>>