Firma = Zaangażowanie

Firma = Zaangażowanie

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikacja opisuje czym jest wolontariat pracowniczy, jakie są czynniki sukcesu tego typu programów, jak dokonać wyboru beneficjentów i jakich narzędzi użyć do realizacji programów.

W publikacji można znaleźć:

  • Definicję Corporate Community Involvement (CCI) czyli zaangażowania społecznego organizacji;
  • Wolontariat pracowniczy – definicja, formy i rodzaje działań oraz korzyści;
  • Czynniki sukcesu programu wolontariatu pracowniczego, czyli informację o metodach zaangażowania osób decyzyjnych, pracowników i beneficjentów działań;
  • Metody wyboru beneficjentów działań;
  • Metody zarządzania wolontariatem pracowniczym;
  • Narzędzia do realizacji wolontariatu;
  • Informacje o uwrażliwianiu pracowników na potrzeby otoczenia;
  • Wątpliwości i trudne pytania;
  • Najważniejsze dokumenty związane z wolontariatem pracowniczym – formularze, regulaminy, wzór umowy z organizacjami pozarządowymi.

Pobierz

Pliki do pobrania:

Publikacja_FOB_Zaangazowanie