Firma = Różnorodność

Firma = Różnorodność

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Koncepcja zarządzania różnorodnością (ang. diversitymanagement) zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Rośnie liczba firm podejmujących działania z zakresu zarządzania różnorodnością, które mają przyczyniać się do eliminacji zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników. Również instytucje publiczne promują zarządzanie różnorodnością, wskazując je jako pożądaną normę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Zrealizowany w latach 2005-2008 projekt „Gender Index1”, finansowany z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w dużym stopniu przyczynił się w Polsce do promocji zagadnienia zarządzania różnorodnością ze względu na płeć.

Pobierz

Pliki do pobrania:

Firma_Roznorodnosc