Firma = Pracownicy

Firma = Pracownicy

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikacja o tym, jak odpowiedzialnie zarządzać zasobami ludzkimi: od rekrutacji, poprzez rozwój kompetencji po wspieranie partycypacji pracowniczej.

Publikacja ma formę poradnika zawierającego skondensowaną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi przez odpowiedzialną firmę.

Broszura dzieli się na trzy części:

  1. Odpowiedzialność. W tej części prezentowane są kwestie związane z odpowiedzialnością pracodawcy za pracowników. Skupiono się na kwestii work-life balance, etyce w relacjach pracowniczych, czy bezpieczeństwie w miejscu pracy. Pojawiają się także zagadnienia związane z odchodzeniem pracowników z firmy.
  2. Rozwój. Ten rozdział dotyczy rozwoju pracownika w ramach organizacji. Prezentowane są działania firm w zakresie planowania rozwoju i ścieżek kariery, zarządzania talentami, a także zarządzania rozwojem pracowników.
  3. Zaangażowanie. W ostatnim z rozdziałów prezentowane są rozwiązania związane z budową zespołu, poprawą komunikacji wewnętrznej, a także dbaniem o motywację i zaangażowanie pracowników.