Falling through the cracks. Exposing inequalities in the UE and beyond

Falling through the cracks. Exposing inequalities in the UE and beyond

Raport „Falling through the cracks. Exposing inequalities in the UE and beyond” został zrealizowany przez SDG Watch Europe we współpracy z organizacjami Make Europe sustainable for all i Faces of inequality. Publikacja jest analizą osiągnięcia 10 Celu Zrównoważonego Rozwoju na całym świecie.  

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami, według autorów raportu, jest  jednym z najważniejszych w Agendzie 2030. Publikacja zawiera analizę poziomu realizacji tego celu na 2019 rok, po 4-ch latach przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.  Z raportu wynika, że państwa członkowskie UE nie są na dobrej drodze do osiągnięcia celu zmniejszenia nierówności.

Wydanie przedstawia analizę różnych wymiarów nierówności, które istnieją i nadal utrzymują się w całej Unii Europejskiej. Autorzy podają obserwacje nierówności we wszystkich krajach unijnych. Celem organizacji tworzących raport jest zapewnienie informacjami i propozycjami skutecznego przeciwdziałania nierównościom. Pierwszy i konieczny krok w kierunku zapewnienia równości jest po prostu przejście w kierunku dobrobytu człowieka w granicach ekologicznych planety.

Pobierz publikację>>>