Exporting Corruption – Progress Report 2020. Assessing Enforcement Of The OECD Anti-Bribery Convention

Exporting Corruption – Progress Report 2020. Assessing Enforcement Of The OECD Anti-Bribery Convention

W raporcie Transparency International oceniono rezultaty osiągnięte przez 47 wiodących światowych eksporterów, w tym 43 krajów będących sygnatariuszami konwencji antykorupcyjnej OECD, w zakresie przeciwdziałania międzynarodowej korupcji.

Ponad dwie dekady po przyjęciu konwencji antykorupcyjnej OECD większość państw ma przed sobą długą drogę w zakresie wypełnienia wynikających z jej zapisów zobowiązań. Jak podkreślają autorzy/ki raportu, sytuacja wręcz się pogarsza.

Pobierz raport >>