Evaluating Progress on the SDGs

Evaluating Progress on the SDGs

W raporcie „Evaluating Progress on the SDGs” przedstawiono wyniki drugiego badania GlobeScan-SustainAbility Survey oceniającego postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W 2017 r. GlobeScan i SustainAbility poprosili specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju o ocenę stopnia realizacji SDGs. Jak podkreślają autorzy raportu, eksperci zgadzali się z opinią, że tempo postępów w tym zakresie jest niezadowalające.

Dwa lata później ponownie zapytali ekspertów o ocenę postępów w realizacji SDGs. W badaniu wzięło udział ponad 450 doświadczonych specjalistów z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Jego owocem jest raport, w którym porównano dane z obu edycji badania. W porównaniu z 2017 r., zauważalny jest spadek odsetka ankietowanych uznających postępy w realizacji SDGs za zdecydowanie niewystarczające.

Pobierz publikację>>>