#EUTalent – jakie korzyści płyną ze staży

#EUTalent – jakie korzyści płyną ze staży

Kwestie zatrudnienia młodych to jedno z pilniejszych wyzwań współczesnej Europy. Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa, do których skierowany jest europejski projekt EU Talent. Jego koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to dwuletni program finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów. Obecnie trwa nabór przedsiębiorstw chcących zwiększać swoje kompetencje w zatrudnieniu młodych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

EUTalent_POBIERZ INFOGRAFIKĘ