EU Technical Expert Group’s report on climate-related disclosures

EU Technical Expert Group’s report on climate-related disclosures

Raport „Climate-related Disclosures” został opracowany przez Komisję Europejską i Grupę ekspertów technicznych Unii Europejskiej (UE) ds. Zrównoważonego finansowania (TEG). Publikacja analizuje skuteczność i perspektywy istniejącego systemu sprawozdawczości UE dla ujawnień finansowych związanych z klimatem. 

Niniejszy raport jest końcowym raportem TEG na temat ujawnień związanych z klimatem. Przygotowując ten raport, grupa ekspertów ds. zrównoważonego finansowania szukała opinii interesariuszy poprzez szereg działań analitycznych, w tym m.in. otwarte spotkanie zainteresowanych stron zwołane przez Komisję Europejską oraz spotkania z bankami i spółkami giełdowymi. Rezultatem takich działań jest przedstawiona publikacja zawierająca w siebie szereg skutecznych praktyk dla prawidłowego ujawnienia danych finansowych związanych z klimatem.

Pobierz publikację>>>