EU Issue Insight on Sustainable Finance

EU Issue Insight on Sustainable Finance

“EU Issue Insight on Sustainable Finance” to publikacja przygotowana przez CSR Europe. Zanalizowano w niej plan działań Komisji Europejskiej dotyczący zrównoważonych finansów i ogólnounijnej taksonomii w sprawie zielonych inwestycji. Celem raportu jest przyjrzenie się, które z działań podejmowanych przez KE są skuteczne. 

Ogólnoeuropejska taksonomia dotycząca ekologicznych i zrównoważonych inwestycji ma wspierać biznes w tworzeniu tzw. „zielonych” produktów finansowych. Ma także stanowić wypełnienie luki między inwestorami a przedsiębiorstwami, utrudniającej realizację wspólnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze finansów.

Pobierz publikację>>>