Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień

Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2015

Prawie 800 mln dolarów – tyle wyniosła rekordowa kara nałożona na firmę za działania korupcyjne. Podobne skandale doprowadziły do upadków takich gigantów jak Enron czy Refco. Nawet gigantyczne grzywny nie są zapobiegają korupcji i nieuczciwym praktykom, jeżeli firma nie zastosuje odpowiednich zasad i procedur działania. Wsparciem dla firm na tym polu jest publikacja „Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień”, która powstała na postawie doświadczeń Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja podsumowując spotkanie i współpracę firm zaangażowanych w Program Partnerstwa FOB i uzupełniając tę wiedzę o komentarze eksperckie, obejmuje szereg praktycznych zagadnień związanych z etyką i compliance. Odpowiada na takie pytania jak m.in.: czy compliance officer jest strażnikiem czy doradcą, co kryje się za hasłem etyczna firma oraz czy społeczna odpowiedzialność ma coś wspólnego z płaceniem podatków. Ponadto, w oparciu o przykłady dobrych praktyk broszura przedstawia, dlaczego tylko pełne zaangażowanie pracowników w budowę programu etycznego daje szansę stworzenia silnej i trwałej kultury etycznej oraz jakie kanały komunikacji pozwalają pracownikom, klientom i partnerom biznesowym na skuteczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu firmy.

Najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu to rezultat spotkania tematycznego „Etyka i compliance w organizacji”, które odbyło się jesienią 2014 roku w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest ona zbiorem wniosków z rozmów i na bazie materiałów przesłanych przez Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz publikację „Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień” (PDF, 2,5 MB)