Equal Lives: Parenthood and Caring In The Workplace

Equal Lives: Parenthood and Caring In The Workplace

Przygotowany przez organizację Business in the Community [BITC] raport „Equal Lives: Parenthood and Caring In The Workplace” jest efektem badania przeprowadzonego wśród 10000 pracownic i pracowników. Zapytano ich o doświadczenia, postawy i aspiracje związane z równoważeniem życia zawodowego z  pełnieniem ról opiekuńczych, zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych osób zależnych.

Wyniki badania pokazują, że obowiązki związane z opieką nad osobami bliskimi wpływają na zaangażowanie w pracy, zdolność do awansu, a także na relacje w zespołach. Jednocześnie, ​​kobiety i mężczyźni mają podobne postawy i pragnienia w zakresie łączenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi.

Wyniki badań zostały przedstawione w dwóch częściach, pierwsza z nich dotyczy postaw kobiet i mężczyzn wobec kwestii związanych z łączeniem ról zawodowych i opiekuńczych. Drugą poświęcono kulturze organizacyjnej oraz przykładom skutecznej realizacji inicjatyw takich jak elastyczne warunki pracy czy wspólny urlop rodzicielski. Autorzy/ki przygotowali również zestaw rekomendacji dla pracodawców i administracji.

Pobierz raport >>