Emissions Gap Report 2019

Emissions Gap Report 2019

UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych) opublikował najnowszą edycję raportu dotyczącego globalnej emisji gazów cieplarnianych. Stwierdzono w nim, że świat jest na dobrej drodze do zwiększenia produkcji ilości węgla, ropy i gazu w stopniu, który znacznie uniemożliwi realizację celów zawartych w porozumieniu paryskim, zakładającego ograniczenie globalnego ocieplenia do do 1,5 ° C lub 2 ° C względem epoki przedprzemysłowej.

Jak zauważają autorzy raportu, świat dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zmian klimatu, zatem kluczowe jest śledzenie postępów w osiąganiu globalnie uzgodnionych celów klimatycznych.

W raporcie przedstawiono najnowsze dane dotyczące spodziewanej luki emisyjnej w 2030 r. w oparciu o założenie, że celem jest ograniczenie wzrostu temperatury o 1,5 ° C i 2 ° C, zgodnie z porozumieniem paryskim. Uwzględniono w nim różne scenariusze, od braku nowych polityk klimatycznych od 2005 r. po pełne wdrożenie wszystkich zobowiązań krajowych wynikających z porozumienia paryskiego. Po raz pierwszy zanalizowano, jak duże powinny być roczne cięcia emisji w latach 2020–2030, konieczne do osiągnięcia założeń porozumienia paryskiego.

Jak co roku, w raporcie UNEP wskazano także sposoby na zmianę obecnego trendu. W najnowszej edycji skupiono się na analizie potencjału transformacji energetycznej – szczególnie w sektorze energetycznym, transportowym i budowlanym – oraz efektywności wykorzystania materiałów takich jak stal, żelazo i cement.

Pobierz publikację >>>