EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland

EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland

Stworzenie platformy współpracy publiczno-prywatnej, przygotowanie materiałów edukacyjnych czy dzielenie się praktykami. To tylko kilka z pośród 20 działań, które znalazły się w raporcie „EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland”. Raport jest rezultatem trwającego 3 dni Energy Efficiency in Buildings Laboratory (EEB Lab) zorganizowanego w Warszawie w czerwcu.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang.World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) wraz z członkami i partnerami inicjatywy na rzecz Efektywności Energetycznej Budynków. W skład tej grupy wchodzą firm, między innymi Simens i Skanska a także instytucje i organizacje pozarządowe w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Projekt Laboratorium EEB wspierają zrozumienie konkretnych barier, które stoją przed rynkiem budowlanym. Pozwala także, co chyba najważniejsze na pobudzanie partnerstw, które implementują zalecone działania – mówi Roland Hunziker, dyrektor działu zrównoważonego budownictwa w WBCSD.

Polski rynek budynków efektywnych energetycznie dopiero się rodzi. Jego głównym motorem jest segment komercyjny, a szczególnie dzięki zapotrzebowaniu dużych międzynarodowych podmiotów. Zmiana na tym polu będzie miała przełożenie na całą Polską gospodarkę. W tym momencie budynki w naszym odpowiadają za 40% całego zużycia energii. Poprawa tego wyniku nie tylko przełoży się na rozwój gospodarczy, ale wesprze także walkę ze zmianami klimatu.

– Ministerstwo Gospodarki z zadowoleniem przyjmuje powstanie platformy współpracy w zakresie efektywności energetycznej budynków. Widzimy potencjał w rozwoju współpracy na tym polu, która pomoże w rozwoju długoterminowej strategii budownictwa w Polsce – mówi Beata Jaczewska, doradca ministra w Ministerstwie Gospodarki.

Siedem organizacji partnerskich utworzyło platformę interesariuszy na rzecz efektywności energetycznej budynków. Grono to jest otwarte na inne podmioty. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń i koordynacja działań, a także współpraca z sektorem publicznym, dzięki której możliwe będzie stworzenie długookresowej strategii na polu efektywności energetycznej.

Więcej informacji na stronie internetowej WBCSD

Źródło: informacja prasowa

Pobierz publikację „EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland”