Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Książka stanowi dorobek konferencji, zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu w grudniu 2005 roku. Reprezentujące różne środowiska grono autorów poszczególnych artykułów przedstawia w niej problematykę edukacji konsumenckiej z różnych punktów widzenia, na różnym poziomie ogólności i posługując się odmiennym instrumentarium pojęciowym i badawczym. Wśród autorów: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Agnieszka Zawartko i inni.

Autorka: Anna Lewicka-Strzałecka (redakcja naukowa)

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006