Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Publikacja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” Centrum UNEP/GRID-Warszawa prezentuje działania firm, zaangażowanych w edukowanie młodzieży, konsumentów, partnerów biznesowych oraz wykorzystujących w tym procesie nowoczesne technologie.

Oprócz opisu działań CSR znalazło się w niej miejsce również na materiały poświęcone prawu człowieka do życia w czystym środowisku oraz wyzwaniom, stojącym przed edukacją dla zrównoważonego rozwoju w najbliższych latach.

Szerokie spektrum zaprezentowanych w niej działań ma na celu podkreślenie istoty nauczania kompleksowego, uwzględniającego wszelkie aspekty i płaszczyzny – edukacja dla zrównoważonego rozwoju nie może bowiem ograniczać się wyłącznie do młodzieży szkolnej i powinna obejmować również innych interesariuszy biznesu.

Publikacja jest owocem współpracy i doświadczeń zebranych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz partnerów biznesowych organizacji. Wśród nich są także partnerzy FOB: Fundacja Veolia Polska, Coca-Cola Polska, Carrefour, którzy postanowili podzielić się swoimi dobrymi praktykami edukacyjnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pobierz publikację>>>