Działania powiatowych urzędów pracy mające na celu upowszechnianie oferty aktywizacyjnej

Działania powiatowych urzędów pracy mające na celu upowszechnianie oferty aktywizacyjnej

Jak wynika z nowej publikacji IBS, młode osoby niepracujące i nieuczące się (tzw. NEET) rzadko rejestrują się w urzędach pracy, przez co nie mogą korzystać ze wsparcia tych instytucji.

Jak pisze Mateusz Smoter z Instytut Badań Strukturalnych, NEETs często nie wiedzą o projektach urzędów pracy, postrzegają ich działalność negatywnie, mają opory przed rejestracją ze względu na obawę przed stygmatyzacją. Powiatowe urzędy pracy prowadzą z kolei umiarkowane działania promocyjne, przez co informacja o ofercie wsparcia nie trafia do części potencjalnych beneficjentów. Rzadko wykorzystują nowoczesne kanały kontaktu z młodzieżą, relatywnie rzadko współpracują z lokalnymi instytucjami oraz w ograniczonym zakresie promują ofertę aktywizacyjną na obszarach wiejskich, oddalonych od swoich siedzib. Aby wzmocnić zasięg i skalę oddziaływania, mogłyby zintensyfikować i zróżnicować swoje działania informacyjno-promocyjne m.in. poprzez aktywny udział w wydarzeniach lokalnych, zwiększenie obecności na terenach oddalonych od placówki urzędu, poszerzenie sieci współpracujących podmiotów o instytucje, w których przebywać mogą osoby młode wymagające szczególnego wsparcia w wejściu na rynek pracy. Istotna jest również stała i usystematyzowana współpraca ze szkołami, która obecnie ma charakter doraźny.

Publikacja IBS powstała w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech”. Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich). Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie.

Pobierz publikację >>