Druga edycja badań wolontariatu pracowniczego w Polsce

Druga edycja badań wolontariatu pracowniczego w Polsce

Autorzy: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2013

Za cztery lata w co dziesiątej spośród największych polskich firm będzie realizowany wolontariat pracowniczy. Ale jeśli nic się nie zmieni, to większość wolontariuszy z korporacji pomagać będzie dzieciom malując ściany i wykonując drobne prace remontowe.

Wyniki II Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego wskazują, że od 2008 roku wolontariat pracowniczy wyraźnie zyskał na popularności wśród największych przedsiębiorstw w Polsce. Świadomość pojęcia wzrosła niemal o 30 punktów procentowych (z 39% w 2008 roku, do 68%  pod koniec 2012 roku).

Wzrost poziomu kojarzenia tego typu działań przełożył się na trzykrotne zwiększenie obecności programów wolontariatu pracowniczego w firmach (z 2% do 5-7%). Wciąż widoczne jest też duże zainteresowanie wolontariatem pracowniczym wśród nowych przedsiębiorstw. Jeśli trend się utrzyma to można się spodziewać, iż w najbliższych 3-4 latach wśród największych firm mniej więcej co dziesiąta będzie prowadziła działania tego typu.

Nie ma za to zmian w profilu odbiorców pomocy wolontariuszy korporacyjnych. Wciąż niezmiennie górują dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych (94% odpowiedzi ankietowanych), a na ostatnich miejscach wyboru znajdują się obszary, które ze społecznego punktu widzenia wydają się nie mniej ważne czyli np. młodzi przedsiębiorcy (2%) czy bezrobotni (4%). Pracownicy firm rzadko też wykorzystują w wolontariacie swoje cenne kompetencje zawodowe (zaledwie 23% ankietowanych). Realizowane przez nich działania to zazwyczaj jednorazowe projekty (67%), podczas gdy sami beneficjenci oczekiwaliby raczej długofalowej współpracy z firmami (86%), zwiększenia częstotliwości akcji (25%) oraz lepszego przygotowania wolontariuszy (20%).

O zmianach jakie zaszły przez ostatnie cztery lata w wolontariacie pracowniczym, jakości podejmowanych przez firmy aktywności, kluczowych czynnikach branych pod uwagę przy wdrażaniu i rozwijaniu wolontariatu pracowniczego, o sposobach zarządzania programami oraz o korzyściach, jakie przynoszą one firmom, wolontariuszom i odbiorcom pomocy przeczytać można w najnowszym raporcie z II Ogólnopolskich Badaniach Wolontariatu Pracowniczego przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
w Warszawie.

Patronaty Honorowe nad II Ogólnopolskimi Badaniami Wolontariatu Pracowniczego: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Global Compact Network Poland. Patronat merytoryczny i finansowy: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Badania dofinansowane zostały ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Raport z badań dostępny jest do pobrania w wersji PDF TUTAJ.

Źródło: Materiały prasowe