Dostępność w praktyce: rekrutacja osób z niepełnosprawnością [infografika]

Dostępność w praktyce: rekrutacja osób z niepełnosprawnością [infografika]

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami firm Programu Partnerstwa FOB przygotowało infografikę dotyczącą tworzenia miejsc pracy otwartych na osoby z niepełnosprawnością. 

Jak rekrutować, aby nie wykluczać osób z niepełnosprawnością? Jak sprawić, by kandydaci i kandydatki z niepełnosprawnością nie czuli się nierówno traktowani? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w infografice, która została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest efektem pracy warsztatowej przedstawicielek i przedstawicieli firm Programu Partnerstwa FOB podczas spotkania dotyczącego dostępności pracy.

Źródło: inf. własna