Diversity at work. Making the most out of increasingly diverse societies

Diversity at work. Making the most out of increasingly diverse societies

W publikacji wskazano, w jaki sposób kraje OECD mogą przygotować się do skutecznego wykorzystania potencjału związanego z różnorodnym społeczeństwem oraz zapewnić równość szans.

Pełne uczestnictwo różnorodnych grup jest nie tylko imperatywem etycznym, jest również bardzo istotne w perspektywie spójności gospodarczej i społecznej. Jak zauważają autorzy/ki opracowania OECD, istnieje wyraźna potrzeba lepszego zrozumienia, na jakich warunkach rządy i pracodawcy mogą zapewnić włączenie społeczne, a tym samym skuteczniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnorodnych społeczeństwach. W publikacji wskazano, w jaki sposób kraje OECD mogą przygotować się do skutecznego wykorzystania potencjału związanego z różnorodnym społeczeństwem oraz zapewnić równość szans.

OECD podkreśla, że niedostateczne wykorzystanie różnorodnych talentów i brak polityk dotyczących włączenia (inkluzji) wiążą się ze znacznymi kosztami społecznymi i gospodarczymi. Wiele firm może bowiem skorzystać na bardziej różnorodnej sile roboczej. Nieuwzględnianie potrzeb różnych grup społecznych może też utrudniać opracowywanie skutecznych polityk i usług publicznych, a tym samym przyczyniać się do dyskryminacji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub mniejszości.

Pobierz publikację >>