Disability inclusion in company responses to COVID-19

Disability inclusion in company responses to COVID-19

Sieć ILO Global Business and Disability opublikowała raport z badań poświęconych działaniom włączającym, które biznes podejmuje w odpowiedzi na koronakryzys.

W badaniu udział wzięło 159 pracodawców z 22 krajów, w tym z Polski. Wśród działań, które realizują firmy w celu ochrony pracowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, przed zakażeniem koronawirusem, wymieniano najczęściej telepracę (69,18%), elastyczne godziny pracy (55,97%) i płatny urlop (32,08%), a także pakiety usług medycznych, promowanie bezpiecznych zasad postępowania w pracy, zapewnienie środków higieny, bieżący kontakt z pracownikami ws. ich stanu zdrowia.

Ponad trzy czwarte pracodawców zadeklarowało, że posiada plan ciągłości działania, z czego 88% uwzględnia w nim pracowników z niepełnosprawnością, a 69% ujęło w planach kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Firmy nie potrafiły jednoznacznie stwierdzić, jak koronakryzys wpłynie na sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Pobierz raport >>