Disability in Sustainability Reporting

Disability in Sustainability Reporting

Przewodnik „Disability in Sustainability Reporting” opracowany został przez Global Reporting Initiative (GRI) i Fundación ONCE.

Celem publikacji jest wsparcie organizacji w komunikowaniu ich zaangażowania w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Autorzy zwracają także uwagę, że przewodnik może pomóc organizacjom zrozumieć, jakie działania mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na prawa osób niepełnosprawnych. W publikacji zwrócono także uwagę na to, jakie wskaźniki GRI można wykorzystać jako podstawę do raportowania o wywieranym wpływie.

Pobierz publikację >>>