Czy zabraknie nam piasku? Raport „Sand and Sustainability: Finding new solutions for environmental governance 2019 of global sand resources”

Czy zabraknie nam piasku? Raport „Sand and Sustainability: Finding new solutions for environmental governance 2019 of global sand resources”

Raport „Sand and Sustainability: Finding new solutions for environmental governance 2019 of global sand resources” został opracowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska we współpracy z GRID Genewa. Przewodnim tematem publikacji jest niezrównoważone wydobycie piasku.

Celem publikacji jest pokazanie problemu niezrównoważonego wydobycia piasku oraz konsekwencji tego procesu. Z raportu wynika, że nieprawidłowa gospodarka piaskiem może skończyć się realnymi problemami dla potrzebujących go do swego rozwoju krajów. Eksperci UN Environment zaproponowali zatem szereg rozwiązań, mających przyczynić się do jego bardziej odpowiedzialnego wydobycia i użytkowania, takich jak:

  • Przemyślane planowanie przestrzenne – w tym kompaktowe miasta, przyczyniające się do zmniejszenia zapotrzebowania na dodatkową infrastrukturę.
  • Unikanie spekulacyjnych projektów infrastrukturalnych oraz inwestycji, nakierowanych na prestiż zamiast funkcjonalność (bańki mieszkaniowe, najwyższe wieżowce świata).
  • Priorytet dla remontowania już istniejącej infrastruktury zamiast skupiania się na budowaniu nowej.
  • Lepsze wykorzystywanie potencjału zielonej infrastruktury.
  • Badanie i wdrażanie rozwiązań budowlanych z wykorzystaniem alternatyw dla piasku (od drewna po pozostałości procesów przemysłowych).

Zdaniem ekspertów UN Environment rozwiązaniom tym sprzyjać będzie wymiana wiedzy na temat dobrych praktyk, rzetelne monitorowanie wydobycia i zużycia piasku, a także dialog interesariuszy w łańcuchu wartości całego sektora.

Pobierz publikację>>>